INSTALACJE ZBIORNIKOWE NA GAZ PŁYNNY
kontakt@gaz-technika.pl
ul. Niesięcin 74, 95-050 Konstantynów Łódzki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o danych osobowych Kontrahenta

 1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta jest GTA GAZTECHNIKA RENATA OWCZAREK-STEFANIAK z siedzibą w Łodzi, ul. Muszkieterów 9, 94-319 Łódź NIP 7271915092, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Kontrahenta są przetwarzane w związku z realizacją przez Administratora usług związanych z montażem instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wyżej wymienionych usług lub innych podobnych, które na życzenie Kontrahenta są świadczone przez Administratora.
 3. Dane osobowe Kontrahenta mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Kontrahenta w związku z usługami świadczonymi przez Administratora. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonano oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Kontrahenta. Ocena ta doprowadziła Administratora do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje nadmiernie w prywatność Kontrahenta, a interesy i prywatność Kontrahenta nie zostaną naruszone.
 4. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 5. Administrator informuje, że każdy Kontrahent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Kontrahent ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 6. Administrator informuje, że dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy z Kontrahentem, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 7. Administrator informuje, że dane osobowe Kontrahenta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 8. Firmom księgowym obsługującym Administratora,
 9. Kancelariom prawnym obsługującym Administratora,
 10. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,
 11. Firmom kurierskim i pocztowym.
 12. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.